Skip to content

Doświadczenie

Od samego początku mojej medycznej drogi uczestniczę w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, protetyki i implantoprotetyki oraz dysfunkcji w układzie ruchowym narządu żucia.

Swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji URNŻ doskonaliłam na szkoleniach prowadzonych między innymi przez:

  • prof. Stefana Barona
  • prof. Marię Kleinrok
  • dr Barbarę  Czerwińską-Niezabitowską
  • dra Jensa-Christiana Katzschnera (ucznia prof. Axela Bumanna)
  • dra Johna Cranhama (dyrektora klinicznego Akademii Dawsona).

W czerwcu roku 2015 miałam ogromną przyjemność wziąć udział w szkoleniu prowadzonym przez prof. J.P. Okesona „An Advanced and Comprehensive Program on Temporomandibular Disorders and Orofacial Pain” obejmującym  Orofacial Pain Mini Residency oraz Orofacial Pain Shadowing Program na Uniwersytecie  Kentucky, College of Dentistry,  Orofacial Pain Clinic w Lexington Kentucky w USA. Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, wielka inspiracja, dzięki której mogę jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę.

Prowadzę szkolenia i warsztaty z zakresu diagnostyki i leczenia dysfunkcji URNŻ.

Należę do Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia (PTDNŻ) oraz Polskiego Towarzystwa Badania Bólu (PTBB).